postup koupě


1. ZAMLUVENÍ NEMOVITOSTI

Na základě osobní schůzky lze nezávazně a bezplatně zamluvit vybraný byt na 5 kalendářních dnů. Nejpozději poslední den této lhůty je nutné předložit (min. e-mailem) vyplněný formulář s podklady pro přípravu Smlouvy o rezervaci, který Vám při osobní schůzce předáme nebo Vám jej na základě žádosti zašleme emailem. Následně si dohodneme termín schůzky pro uzavření Smlouvy o rezervaci, a to nejpozději do dalších 7 kalendářních dnů.  V případě, kdy nebude předložen vyplněný formulář a dohodnut termín pro uzavření Smlouvy o rezervaci, zamluvení nemovitosti se počátkem 6-tého kalednářního dne ode dne zamluvení bytu ruší.


2. REZERVACE NEMOVITOSTI

Prodávající se zavazuje rezervovanou nemovitost v době platnosti Smlouvy o rezervaci nerezervovat třetí straně. Rezervační poplatek činí 50.000,- Kč, který je splatný ve lhůtě  7 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy o rezervaci.

Tento uhrazený rezervační poplatek se v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní započítává v plné výši při úhradě poslední části kupní ceny dle platebního kalendáře sjednaného ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.


3. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (SOSBK)

Podpisem SOSBK běží lhůta pro uhrazení ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře. Ve spolupráci s naším obchodním partnerem pro Vás připravujeme výhodné developerské balíčky pro zajištění hypotečního financování pro koupi bytu. 

4. KUPNÍ SMLOUVA (KS)

Kupní smlouva společně s Návrhem na vklad vlastnického práva bude podepsána po nabytí právní moci kolaudace stavby. Po provedení zápisu zašle katastrální úřad všem účastníkům Vyrozumění o provedeném zápisu. Po obdržení tohoto vyrozumění se ke dni podání Návrhu na vklad stáváte majiteli nemovitosti.