postup koupě


1. ZAMLUVENÍ NEMOVITOSTI

Na základě osobní schůzky lze nezávazně a bezplatně zamluvit vybraný byt na 5 kalendářních dnů. Nejpozději poslední den této lhůty je nutné předložit (min. e-mailem) vyplněný formulář s podklady pro přípravu rezervační smlouvy, který Vám při osobní schůzce předáme nebo Vám jej na základě žádosti zašleme emailem. Následně si dohodneme termín schůzky pro uzavření Rezervační smlouvy, a to nejpozději do dalších 7 kalendářních dnů.  V případě, kdy nebude předložen vyplněný formulář a dohodnut termín pro uzavření Rezervační smlouvy, zamluvení nemovitosti se počátkem 6-tého kalednářního dne ode dne zamluvení bytu ruší.


2. REZERVACE NEMOVITOSTI

Prodávající se zavazuje rezervovanou nemovitost v době platnosti Rezervační smlouvy nerezervovat třetí straně. Rezervační poplatek činí 30.000,- Kč, který je splatný ve lhůtě  10 kalendářních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy. V případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 20. 03. 2020 z důvodů na straně společnosti STAVOFLOS s.r.o. (nerealizace výstavby předmětného bytového domu) bude tento rezervační poplatek klientovi v plné výši vrácen. V případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodů na straně kupujícího propadá tento poplatek ve prospěch prodávajícího.

Před uplynutím rezervačního období smluvní strany projednávají klientské změny, jejichž výčet a možnosti jsou či budou uvedeny v sekci „Klientské změny“. Odsouhlasené klientské změny mezi prodávajícím a kupujícím (vč. s tím související změny ceny nemovitosti) se zohlední ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.


3. SMLOUVA SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (SOSBK)

Podpisem SOSBK běží lhůta pro uhrazení ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře. Ve spolupráci s naším obchodním partnerem pro Vás připravujeme výhodné developerské balíčky pro zajištění hypotečního financování pro koupi bytu. 

4. KUPNÍ SMLOUVA (KS)

Kupní smlouva společně s Návrhem na vklad vlastnického práva bude podepsána do 7 kalendářních dnů od nabytí právní moci kolaudace stavby. Po provedení zápisu zašle katastrální úřad všem účastníkům Vyrozumění o provedeném zápisu. Po obdržení tohoto vyrozumění se ke dni podání Návrhu na vklad stáváte majiteli nemovitosti.